VOZOVÝ PARK JSDH STRAŠICE

Technika JSDH Strašice se skládá z výjezdových vozidel a technických prostředků. V současné době disponujeme moderním vybavením na profesionální úrovni, se kterou členové jednotky pravidelně cvičí a používají je u různých zásahů. Všestrannost vybavení jednotky je důležitá při poskytování technické pomoci občanům,ochraně osob, zvířat a majetku a likvidaci mimořádných událostí, živelných pohrom a jejich následků.  

CAS 16 Renault Midlum 4x4 

Toto vozidlo je u naší jednotky zařazeno jako prvovýjezdové vozidlo, které vyjíždí na události, na které je naše jednotka povolána. 

DA-L2Z Mercedes-Benz Sprinter 4x4 

Toto vozidlo slouží jako dopravní automobil hasičů a vybavení na místo zásahu. Dále může být využito na nouzové zásobovaní a evakuaci obyvatel. Vozidlo MB Sprinter 4x4 má speciálně upravený podvozek a tak s ním mohou hasiči zasahovat v těžce přístupném terénu.  

CAS 8 Praga V3S - LESNÍ SPECIÁL 

Praga V3S je využita u naší jednotky jako lesní speciál pro hašení požárů v těžce přístupném terénu. Dále může být využita například k hašení polních požárů, vyproštění zapadlé techniky, vytažení havarovaných vozidel, likvidaci následků povodní...