Jednotka SDH Strašice

Jsme jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Strašice. Naším úkolem je zasahovat při požárech, živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. Vyjíždíme na základě pokynu operačního střediska Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje a to nejen na území obce, ale i do okolních měst a obcí. Snažíme se úspěšně pokračovat v hasičské tradici, která je datována od roku 1883, kdy byl ve Strašicích založen hasičský sbor.