VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA


Jsme jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Strašice. Naším úkolem je zasahovat při požárech, živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. Vyjíždíme na základě pokynu operačního střediska Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje a to nejen na území obce, ale i do okolních měst a obcí a na území CHKO Brdy. 

Mezi hlavní úkoly JSDH Strašice je pomoc občanům, ochrana osob, zvířat a majetku při mimořádných událostech a živelných pohromách. Jednotka disponuje moderním vybavením na profesionální úrovni, se kterou pravidelně cvičí a zasahuje. K výjezdům se členové svolávají nejmodernějším svolávacím systémem za použití mobilních telefonů a vyjíždí na výzvu HZS Plzeňského kraje, starosty obce, nebo i na základě tísňového volání občanů.

Pomáháme při mimořádných událostech jako jsou požáry, větrné smrště, povodně, odstranění stromů padlých na domy, auta a jiné objekty, odčerpávání zatopených prostor, neodkladné předlékařské první pomoci, a dalších událostech, které ohrožují bezpečnost obyvatel Strašic a okolí. Dále se naše jednotka podílí na technické pomoci pro naši obec, zajištění různých akcí, ukázek pro veřejnost a dalších činnostech, kde je zapotřebí naší techniky. 

​Ve volném čase se členové jednotky věnují nejen odborné přípravě, ale i opravám a údržbě svěřené techniky. Prohlubování znalostí a cvičení se svěřenou technikou je samozřejmostí.

Novinkou u naší jednotky SDH Strašice je zařazení do programu FIRST RESPONDENT.
Jedná se o výjezd na neodkladnou předlékařskou první pomoc. Naše jednotka je na tento případ patřičně vybavena i proškolena.